Mari Istighfar

Friday, April 9, 2010

Wala Taqrabuz Zina


Allah swt telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah al-isra ayat 32.

Maksudnya :Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan)


Penzinaan diharamkan oleh Islam dan menjadi semakin berleluasa sejak kebelakangan ini. Islam mengharamkan zina dengan dalil yang jelas di dalam al-Quran. Telah disebut di dalam ayat ini bahawa zina tersebut akan membawa kerosakan. Antara kerosakan yang dapat dilihat ialah “pembuangan bayi” yang terjadi hari ini. Di dalam Al Quran sudah menyebutkan bahawa zina itu akan membawa kerosakan, dan di antara kerosakan tersebut ialah jangkitan aids, pembuangan bayi, membunuh bayi dan sebagainya.

Faktor-faktor Berlakunya Pembuangan Bayi

  1. KURANGNYA KEFAHAMAN AGAMA SECARA MENYELURUH

Masyarakat terutama belia masing-masing menjauhkan diri daripada mendalami agama. Mudah tergoda untuk melakukan maksiat tanpa memikirkan halal haram,dosa dan pahala sesuatu perbuatan. Penerapan Aqidah yang tidak jelas menyebabkan akhlak menjadi rosak.  1. PERASAAN INGIN TAHU DAN INGIN MENCUBA

Pada peringkat usia remaja, mereka mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Justeru apa-apa sahaja perkara baru yang terjadi di sekeliling mereka akan mengundang perasaan ingin tahu dalam kalangan remaja. Secara tidak langsung membuatkan mereka terdorong untuk mencuba dan melakukan sesuatu perkara tanpa memikirkan baik buruk.

  1. PENGARUH MEDIA MASSA

Media memaparkan pergaulan bebas dalam kalangan remaja menerusi program atau drama yang bersifat hiburan semata-mata.Pengaruh Internet, laman web lucah.Unsur-unsur lucah mudah terdapat dipasaran sama ada dalam bentuk bercetak, CD dan lain-lain.  1. KERUNTUHAN INSTITUSI KELUARGA

Keluarga mengamalkan sikap terlalu mengongkong atau terlalu memberikan kebebasan kepada para remaja, boleh menjadi penyumpang kepada wujudnya masalah ini.Kesibukan dengan urusan dunia.AI-Quran juga telah menjelaskan kepada kita iaitu azab yang pedih bagi sesiapa yang tidak menjaga amanahnya dengan baik seperti juga anak-anak yang merupakan amanah Allah kepada kita.

  1. MASALAH KEWANGAN

Faktor ekonomi yang tidak stabil di dalam sesebuah keluarga menyebabkan ada sesetengah ibu bapa sanggup membuang anak dengan alasan anak menjadi beban hidup. Ada juga ibu bapa yang sanggup menjual anak mereka kepada sindiket yang mengambil kesempatan untuk memperdagangkan bayi.

6. FAKTOR YANG MENYUSAHKAN PERKAHWINAN

Budaya masyarakat melayu, umpamanya kos yang melibatkan hantaran dan persiapan perkahwinan yang terlalu tinggimenyebabkan orang merasa susah untuk mendirikan rumah tangga. Jadi, anak muda yang terlalu ghairah tidak dapat mengawal nafsunya akan terpesong dan melakukan zina dan menghasilkan anak luar nikah.

Remaja hari ini dikelilingi dengan sumber yang dapat menjerumuskan diri mereka ke lembah kemaksiatan. Maksiat ada di mana-mana. Pergaulan bebas berleluasa tanpa dibendung. Pergaulan antara remaja lelaki dan perempuan yang pada awalnya atas dasar kasih sayang bertukar menjadi kekejaman selepas melahirkan anak luar nikah.

~sumber- sebahagian dari petikan makalah Metodologi Pengajaran Akhlak.

0 ulasan: